industrial

一、概述:
     环氧树脂绝缘垫片应用范围:采用电工专用环氧酚醛层压玻璃布板,经机器冲击或雕刻加工而成。具有较高的机械和介电性能、耐热,适用于电机、互感器、镇流器等槽间隔相等绝缘。
      环氧树脂绝缘垫片物理要求:外观表面应平整,加工面应平直、无开裂和烧焦痕迹,内部无分层裂纹。


二、环氧树脂绝缘垫片技术要求:
     环氧树脂绝缘垫片技术要求:密度  1.8g/cm3
      环氧树脂绝缘垫片吸水性 0.072%
      环氧树脂绝缘垫片沿面耐电压 12kv 1min 不击穿,不闪络
      环氧树脂绝缘垫片弯曲强度 ≥700 MPa 
      环氧树脂绝缘垫片热稳定性 200℃24h 不分层,不开裂
      环氧树脂绝缘垫片阻燃性 灼热丝试验 960℃/30±1s
      环氧树脂绝缘垫片绝缘电阻 电极间距10mm  8TΩ 

      环氧树脂绝缘垫片等级:F级